Verksamhet

Gudstjänster

Vi samlas för Gudstjänst söndagar kl 10.00
Se kalendariet för aktuell information
På söndagarna har vi ibland söndagsskola, ibland leker barnen fritt med översyn av några föräldrar och ibland så kommer Lejonet och hälsar på!

Efter våra gudstjänster brukar de flesta stanna kvar för att fika, umgås och prata.

Hemgrupper

Vi umgås, ber och läser Bibeln.
Kontakta präst Per-Erik Aronsson för att gå med i hemgrupp. Tfn: 073-71 39 535

Tisdagsbön

Kl 19.30. Se kalendariet för aktuell information.

Symöte

Tisdagar 14.30. Vi syr, fikar och har andakt.

Innebandy

Söndagar kl 16.30 i Kyrkerörskolan.
Kontaktperson: Jonas Granath: 070 – 683 62 37

Scouter på EFU-stugan

Fredagar kl. 16.30 – 18.00 med start 27 augusti 2021
EFU-stugan

Tillsammans är vi ute i naturen och lär oss nya saker.
Ha alltid på dig kläder efter väder och bra skor/stövlar då vi är ute i alla väder.

Småscouterna 4-6 år
Terminsavgift: 50 kr

Spårarscouter 7-9 år
Terminsavgift: 100 kr

Upptäckarscouter 10-11 år
Terminsavgift: 100 kr

Äventyrarscouter 12 -15 år
Terminsavgift: 100 kr

Vill du börja i scouterna eller vill veta mer?
Kontakta:

Sofia Thuvesson
070 60 73 692 eller sofia.thuvesson@thuvessonsel.se