Kalendarium

Vi firar fysisk gudstjänst på plats i Warenbergskyrkan 

Oktober

Under hela oktober pågår warenbergskyrkans höstbasar. Läs mer här.

Söndag 17/10   10.00 Nattvardsgudstjänst. Predikan: Per-Erik Aronsson
Söndagsskola.
Efter gudstjänst: 12.00 ÅRSMÖTE. Läs mer här.

Söndag 24/10  10.00 Nattvardsgudstjänst. Predikan: Per-Erik Aronsson
Söndagsskola.

Tisdag 26/10    19.30 Bön

Söndag 31/10   Ingen gudstjänst

November

Lördag 6/11   10.00 Gudstjänst, Göteve kapell. Predikan: Linnea Gunnarsson

Söndag 7/11    10.00 Gudstjänst
Söndagsskola.

Tisdag 9/11     19.30 Bön

Lördag 13/11  18.00 Föreläsning med dikt, bild och musik: ”Sprickor ­- Från utmattning till hopp”, Cecilia Luther. Läs mer här

Söndag 14/11  Ingen gudstjänst

Fredag 19/11  18.30 Missionsauktion i Göteve kapell

Söndag 21/11  10.00 Nattvardsgudstjänst. Predikan: Per-Erik Aronsson
Söndagsskola.

Tisdag 23/11   19.30 Bön

Söndag 28/11  10.00 Adventsgudstjänst med nattvard. Predikan: Per-Erik Aronsson. Adventskör: EFS sånggrupp
Söndagsskola.

December

Söndag 5/12     10.00 Gudstjänst. Predikan: David Johnsson. Sång och musik Emilia Johnsson
Söndagsskola.

Tisdag 7/12       19.30 Bön

Söndag 12/12   10.00 Nattvardsgudstjänst. Predikan: Åke Bonnier, biskop Skara stift. Läs mer här.
Söndagsskola.

Söndag 19/12   10.00 Gudstjänst i Kyrkans hus, Owe Johansson
Söndagsskola.

Söndag 19/12   Ingen gudstjänst i Warenbergskyrkan

Lördag 25/12   11.00 Juldagsgudstjänst med julkrubba. Predikan: Per-Erik Aronsson

Onsdag 29/12  18.00 Julfest, Warenbergskyrkan. Läs mer här.