5 december, 2022

Default title

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

BÖN

Bön

Gudstjänst

SÖNDAG 27/9
10.00 Gudstjänst
Predikan: Sandra Flensén

Bön

TISDAG 29/9 
19.30 Bön

Gudstjänst

Gudstjänst
Predikan: Anton Ekman

Nattvardsgudstjänst

Predikan: Per-Erik Aronsson
Sång: Marisol Wester
Föreningsmöte

INSTÄLLT! Gudstjänst

Pg.a. de skärpta råden för Västra Götaland har vi valt att ställa in Gudstjänsten med Mikael Landgren

INSTÄLLT! Alpha-Lördag

Pg.a. de skärpta råden för Västra Götaland har vi valt att ställa in denna samling

INSTÄLLT! Gudstjänst

Pg.a. FHM:s skärpta råd för Västra Götaland har vi valt att ställa in Gudstjänsten

INSTÄLLT! Bön och samtal

Pg.a. FHM:s skärpta råd för Västra Götaland har vi valt att ställa in samlingen

INSTÄLLT! Missionsauktion

Pg.a. FHM:s skärpta råd för Västra Götaland har vi valt att ställa in samlingen

INSTÄLLT! Bön och samtal

Pg.a. FHM:s skärpta råd för Västra Götaland har vi valt att ställa in samlingen

LYSSNA! Närradiogudstjänst

Närradiogudstjänst med nattvard
Predikan: Per-Erik Aronsson
Sång: Elisabet & Elisabeth
Föreningsmöte