Årsmöte 17 oktober

Årsmöte Warenbergskyrkan

Kl 12.00 efter gudstjänst och fika