Verksamhet

Gudstjänster

Vi samlas för Gudstjänst söndagar kl 10.00
Se kalendariet för aktuell information
På söndagarna har vi ibland söndagsskola, ibland leker barnen fritt med översyn av några föräldrar och ibland så kommer Lejonet och hälsar på!

Efter våra gudstjänster brukar de flesta stanna kvar för att fika, umgås och prata.

Hemgrupper

Vi umgås, ber och läser Bibeln.
Kontakta präst Per-Erik Aronsson för att gå med i hemgrupp. Tfn: 073-71 39 535

Tisdagsbön

Kl 19.30. Se kalendariet för aktuell information.

Symöte

Tisdagar 14.30. Vi syr, fikar och har andakt.

Innebandy

Söndagar kl 16.30 i Kyrkerörskolan.
Kontaktperson: Jonas Granath: 070 – 683 62 37

Scouter på EFU-stugan

Småscouter för barn födda år 2013-2015.
Spårarscouter för barn födda år 2006-2012

Samlas fredagar kl 16.30 – 18.00 med start 28/8 2020.

Kontaktperson:
Sofia Thuvesson
070 60 73 692 eller sofia.thuvesson@thuvessonsel.se