På gång

Gemenskapsdag 

Arenabadet Skövde Lördag 17 november Tag med dig själv, släkt och vänner på gemenskapsdag till upplevelsebadet Arena Skövde. Vi badar, simmar och umgås, de som vill relaxa i Aqua Vitalis bokar detta själva. Vi åker hemåt när vi känner oss tillräckligt rena! Alla, medlem som icke medlem i Warenbergskyrkan, är välkomna med!

Alphasöndag

AlphaSöndag

Söndag 18/11 kl 09.00-11.30 Under hösten kommer vi att ha två AlphaSöndagar i Warenbergs-kyrkan. Vi börjar med gemensam frukost kl. 9 och tittar sedan tillsammans på en undervisningsfilm från Alphakursen. Därefter delar vi upp oss i smågrupper där vi får chans att samtala om den undervisning vi har fått se. Detta blir en annorlunda form Läs mer om AlphaSöndag[…]