Lovsång

LISA LERMAN

Vi har förmånen att Lisa Lerman kommer till Warenbergskyrkan 17–18 okt. Lisa är kantor, inspiratör i OAS-rörelsen och ansvarig för lovsång och musik i OAS-rörelsen. Hon kommer att inspirera, utrusta och undervisa oss i lovsång.

Boka redan nu in dessa datum.
Mer info efter sommaren.