Tema-samlingar

Under våren kommer vi att ha tre stycken samlingar tillsammans med Pingstkyrkan och Mössebergsgården med temat
”Missionär där du är”.

Samlingarna har till syfte att hjälpa oss att bli mer lika Jesus och på det sättet bli naturliga missionärer där vi är i vardagen. Vi får lyssna till inspirerande talare och vi får chans att lära känna våra tros-
syskon i vår bygd. 

Varmt välkommen!

Söndag 24/2 kl 17-18
Pingstkyrkan
Marcus Olsson
”Kan även den som inte är profet höra Guds röst.” 

Söndag 17/3 kl 17-18
Mössebergsgården
Daniel Röjås
”Att presentera Jesus.” 

Söndag 7/4 kl 17-18
Warenbergskyrkan

Ida-Maria Brengesjö
Riksevangelist inom Equmeniakyrkan och pastor i Habo Missionskyrka.